Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA Sp. z o.o., gospodarstwo rolno-hodowlane gospodaruje na malowniczych terenach położonych wzdłuż przełomu Wisłoka na południowy wschód od Rymanowa. Prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej, bydła mięsnego rasy Hereford, krzyżówek ras mięsnych z simentalem a w ramach hodowli zachowawczej hoduje kilkanaście krów rasy polska czerwonobiała (ZR). Oprócz bydła hoduje idealnie przystosowane do trudnych górskich warunków konie huculskie oraz od 2005 roku prowadzi hodowlę odtworzeniową ginącej w Polsce kozy karpackiej.

 

Zakład prowadzi szeroko pojętą działalność upowszechnieniową
i doradczą hodowli bydła i koni w warunkach górskich.

Wykorzystując walory geograficzne i przyrodnicze Zakład prowadzi uboczną działalność agroturystyczną.

 

Adres: Zakład Doświadczalny IZ PIB Odrzechowa Spółka z o.o.,             Odrzechowa, ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

tel. 134 671 172, email: odrzechowa@wp,pl

NowoŚci:

  • 16.04.2014 - Podsumowanie kursu zaprzegowego, fotorelacja i film >>>>>
  • 15.04.2014 - Fotogaleria - postępy w budowie biogazowni w lutym i marcu >>>>>
  • 28.03.2014 - Ogłoszenie o zakończeniu naboru na kurs zaprzęgowy >>>>>
  • 25.03.2014 - zaproszenie na kurs zaprzegowy organizowany w ramach projektu Polsko-Słowackiego >>>>>
  • 18.03.2014 - nowiny projektowe z z realizacji polsko-słowackiego projektu >>>>>
  • 11.03.2014 -Informacja o zmianach w terminach i rodzajach szkoleń organizowanych w ramach projektu Polsko-Słowackiego >>>>>
  • 30.01.2014 - zaproszenie na konferencję "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i. na obszarach wiejskich" >>>>>